Down Lleida és una entitat que va néixer fruit de la iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins la societat partint de les capacitats de les persones per aconseguir la plena INCLUSIÓ.

La nostra entitat treballa per afavorir un canvi de mentalitat en la societat actual, en la manera de veure i considerar les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. Busca assegurar l’excel·lència en l’atenció a les persones amb síndrome de Down proporcionant els recursos i suports necessaris.

Valors

  • PROTAGONISME de les persones amb síndrome de Down.
  • COMPROMÍS amb les persones amb síndrome de Down i les seves famílies.
  • MILLORA CONTINUADA dels programes.
  • EFICÀCIA mitjançant el treball en xarxa que asseguri un aprenentatge conjunt i un enriquiment mutu als professionals.
  • TRANSPARÈNCIA informar a la societat sobre el destí final i els resultats de la inversió als diferents Programes.