LA DIABETIS

La diabetis és un conjunt de trastorns metabòlics, que comparteixen la característica comuna de presentar concentracions elevades de glucosa a la sang ( hiperglicèmia ) de manera persistent o crónica. L’American Diabetis Association , classifica la diabetis mellitus en 3 tipus:

La diabetis tipus 1, en la qual hi ha una destrucció total de les cèl·lules β, la qual cosa comporta una deficiència absoluta d’insulina.

La diabetis tipus 2 o no insulinodependent , generada com a conseqüència d’un defecte progressiu en la secreció d’insulina , així com l’antecedent de resistència perifèrica a la mateixa.

La diabetis gestacional, la qual és diagnosticada durant l’embaràs ; i altres tipus de diabetis ocasionats per causes diferents.

Diabetis MODY es caracteritza perquè els malalts debuten amb menys de 25 anys, perquè la seva herència és autonómica dominant (per això és freqüent trobar 3 generacions d’una mateixa família afectades) i perquè no necessiten insulina almenys en els 5 anys posteriors al diagnòstic. Es coneixen 7 gens implicats de diabetis MODY. La majoria d’ells són factors de trascripció que intervenen en el desenvolupament embrionari. Segons com sigui el gen implicat es pot classificar en diferents tipus. Sent MODY 2 i MODY 3 els més comuns.

Diabetis LADA  és un un tipus de diabetis autoinmune lentament progressiva «que podia inicialment ser manejada amb agents hipoglucemiants orals abans de requerir insulina».Aquesta variant apareix en adults l’edat dels quals fluctua entre els 20 i 40 anys, els qui generalment solen ser diagnosticats amb diabetis tipus 2, encara que en realitat és un tipus de diabetis mellitus amb caràcters autoinmunes similar a la diabetis mellitus tipus 1.

Diabetis Insípida  és una afecció causada per un alliberament anormal de l’hormona antidiurética o vasopresina, això provoca en l’organisme una certa incapacitat a retenir líquids, per la qual cosa el pacient elimina grans quantitats d’orina diluïda diàriament.